Pan I - 6765 龍頭系列


   
   
   
 
        簡約洗鍊線條的風格設計,營造出時尚的空間感與極佳的視覺。吸引來了各地的精品旅店、創意餐廳和私人住宅的使用者。Pan I 系列產品皆為符合ISO及歐盟指定黃銅材質,表面鍍層檢測符合國際嚴格標準。  


   
   
   

   

   
7765-BF-80P1
 
  6765-XF-80P1
6765-XV-80P1
8765-90-80P1
8765-90-81P1
7765-BF-80P1  
  冷熱閥體組,上給水
冷熱閥體組,下給水
面盆龍頭+水道配件

面盆龍頭+水道配件
淋浴花灑組  
  4,328
4,328
2,780 
         *適用水壓1.5~4.5(kg/cm²) 

   
7765-BD-80P1
   
6765-90-80P1
   

   
6765-96-80P1
   
6765-93-80P1
 
  7765-BD-80P1
6765-90-80P1
6765-90-81P1
6765-96-80P1
6765-93-80P1  
  淋浴花灑組
面盆龍頭
面盆龍頭

廚房龍頭
淋浴龍頭  
 
 
 *適用水壓1.5~4.5(kg/cm²)         

   

   

   

   
7765-93-82P1
   
6765-94-80P1
 
  6765-93-81P1
6765-93-82P1
7765-93-81P1
7765-93-82P1
6765-94-80P1  
  淋浴龍頭組
淋浴龍頭組
淋浴龍頭組
淋浴龍頭組
浴缸/淋浴龍頭  
 
 

   

   

   

   
7765-94-82P1
   

 
  6765-94-80P1
6765-94-81P1
7765-94-81P1
7765-94-82P1
6765-W0-80P1  
  浴缸/淋浴龍頭組
浴缸/淋浴龍頭組
浴缸/淋浴龍頭組
浴缸/淋浴龍頭組
浴缸龍頭  
 7,200  

   

   

   

   

   
6765-XW-80P1
 
  6765-BD-80P1
6765-BF-80P1
6768-AS-80CP
6768-AB-80CP
6765-XW-80P1  
  浴缸/淋浴花灑組
淋浴花灑組
頂噴花灑8"
頂噴花灑+L型管
雙控閥體組  
 4,436
4,436
9,576   
 
 適用水壓1.5~4.5(kg/cm²) 適用水壓1.5~4.5(kg/cm²)       

   

   

   

   
6765-XU-80P1
   

 
  6765-XX-80P1
6765-XY-80P1
6765-XZ-80P1
6765-XU-80P1*
6765-XM-80P1  
  雙控閥體組,高水壓
雙控閥體組,止水
閥體組,止水,高水壓
閥體組,Slim down
單控閥體組  
  9,576

10,416

10,416

6,160

8,904
 


   

   
6765-XN-80P1
   
6765-X3-80MA
   
6765-XS-80MA
   
6765-XF-80MA
 
  6765-XP-80P1
6765-XN-80P1*
6765-X3-80P1
6765-XS-80P1
6765-XF-80P1  
  單控閥體組
閥體組,Slim down
淋浴掛架龍頭組

壁式淋浴閥
單控冷熱閥體組  
  9,744

5,520

6,956

5,568

4,328
 


   
6765-XV-80MA
   
6765-XN-80MA
   
6765-XU-80MA
   

   

 
  6765-XV-80P1
6765-XN-80MA
6765-XU-80MA
6765-9V-80CP
6765-9V-81CP  
  單控冷熱閥體組
閥體組,Slim down
閥體組,Slim down

出水口
出水口,附pipe nipple  
  4,328

7,072

7,904

3,360

4,032
 

   

   

   

   

   

 
  6765-9W-80CP
6765-9W-81CP
6765-L3-80CP
6875-QD-8000
6875-QG-8029  
  出水口
出水口,附pipe nipple
1切2長栓

轉接頭
轉接頭  
  2,940
3,612
650
34
34  

   

   

   

   
   

 
  6875-LH-80CR
6875-LG-80CR
6875-LP-80CR
 6757-DC-80CP
 Z320-01-78CP  
  塑膠水管轉接頭
轉接頭
轉接頭

花灑掛架
 按壓排桿,15公分直管  
  240
84
84
 1,120

 

   

   

   

   
Z320-
   
6765-95-80P1
 
  Z320-03-79CP
Z330-04-78CP
Z310-00-78CR
Z320-
6765-95-80P1  
  拉桿式排桿
P管組
三角凡而

排水零件組
壁式混合龍頭  
 3,800  
   
6765-L3-80SF
   
6765-90-80MA
   
6765-94-80MA
         
  6765-L3-80SF   8765-90-80MA   6765-94-80MA 
  1切2長栓  
面盆龍頭+水道配件
  淋浴/浴缸龍頭