6771龍頭系列
 
6771-90-81CP


 
6771-91-80CP


 
6771-W0-80CP


 
6771-93-80CP


 
6771-93-81CP

 
6771-94-80CP
 
  6771-90-81CP   6771-91-80CP
6771-W0-80CP
6771-93-80CP
6771-93-81C
6771-94-80CP  
  檯面龍頭  
檯面龍頭
  壁式浴缸龍頭
沐浴龍頭
沐浴龍頭組
淋浴/浴缸龍頭  
  10,384    8,728   13,272

8,432

12,388

13,272
 


 
6771-94-81CP


 
6771-94-81W1


 
6771-96-80CP


 
7771-96-80CP


 
6771-97-80CP

 
6771-WS-80CP
 
  6771-94-81CP   6771-94-81W1
6771-96-80CP
7771-96-80CP
6771-97-80CP
6771-WS-80CP  
  淋浴/浴缸龍頭組  
淋浴/浴缸龍頭組
  廚房龍頭
廚房龍頭
廚房龍頭
洗滌器  
  17,228   18,288   10,912
9,856
9,856
2,148  

   
6771-WS-82CP

 
6771-WS-85CP

 
6771-WK-82CP

 
6771-WS-81CP

 
6771-W7-80CR

 
6874-Y7-80CP
 
  6771-WS-82CP
6771-WS-85CP
6771-WK-82CP
6771-WS-81CP
6771-W7-80CR
6874-Y7-80CP    
  洗滌器+凡而組
洗滌器+蛇管
噴槍組(廚房用)
洗滌器+掛架+
蛇管 S120-F3

噴槍轉接頭組
凡而三通組(外牙)    
  3,616

2,640

3,616

2,640

148

480
   

   
S150-FM-79CP

 
6771-26-80CP

 
6771-9T-81CP

 
6771-9S-81CP

 
6771-X2-80CP

 
6771-97-82CP
 
  S150-FM-79CP
6771-26-80CP
6771-9T-81CP
6771-9S-81CP
6771-X2-80CP
6771-97-82CP    
  洗滌器蛇管(廚房)
檯面式擠皂器組
昇降桿組
手持花灑+蛇管
埋壁盆用龍頭
廚房龍頭+噴槍組    
  880

1,480

6,296

2,776

9,504
13,324    

   
7771-96-82CP

 
6771-9Q-80CP

 
6771-WK-83CP

 
6771-AH-80CP

 
6771-AB-80CP

 
6771-AC-80CP
 
  7771-96-82CP
6771-9Q-80CP
6771-WK-83CP
6771-AH-80CP
6771-AB-80CP
6771-AC-80CP    
  廚房龍頭+噴槍組
洗滌器(銅)(不含蛇管)
噴槍組(廚房用)
頂噴花灑(塑),6"
頂噴花灑組
頂噴花灑盤    
  13,324
1,976
4,196
7,076

11,440
8,800    


   
6771-9S-80CP

 
6771-9S-82CP

 
6771-T3-81CP

 
6771-T3-85CP

 
6771-TF-80CP

 
http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=186
 
  6771-9S-80CP
6771-9S-82CP
6771-T3-81CP
6771-T3-85CP
6771-TF-80CP
6771-G0-80CP    
  手持花灑
手持花灑組
溫控淋浴龍頭組
溫控淋浴龍頭組
*附蛇管

溫控淋浴組
無鉛RO龍頭    
  1,936
3,956
22,980

20,320
34,400
3,396    


 
6771-90-81PK


 

 
 

  


 
 
  6771-90-81PK
6771-26-81CP 
  檯面龍頭,金色
檯面式擠皂器組 
 

2,200