6779-XM 預埋組合


  圖片商品明細

   
6779-XN-CS01
6779-XM #CS01

 A 6779-XM-80CP
壁式單把雙控閥體組
9,280
 
 B 6779-AB-80CP
長方弧型頂噴(上下R角) 300x200mm
11,088

 
     組合 20,368
    
6779-XN-CS02
6779-XM #CS02

 A 6779-XM-80CP
壁式單把雙控閥體組
9,280
 
 B 6779-9V-81CP
出水口(含連接管) + 切換器
5,280

 
 C 6808-9S-81CP
五段式圓型手持花灑+150CM蛇管
1,688

 
 D 6779-DC-80CP
轉接頭+花灑掛架
1,280
 
     組合 17,528