7803-92-81CP

justime_logo.jpg

   
7803-92-81CP
 
 
7803-92-81CP_DIM

Download

7803-92-81CP Dimension mm

7803-92-81CP Installation

7803-92-81CP SketchUp 
7803-92-80CP
壁式面盆龍頭-埋壁式

整體造形設計,乃是採用了太極動作的意象,抽象的造形,或踢或打,可以自由的想像成太極拳的各式動作。龍頭本身柔順的線條,搭配流動的水花,充份表現出以柔克剛的太極精神。將「太極生倆儀」的陰陽觀念引入產品的造形之中,令水龍頭亦有男女之分,增加趣味性。
 顏色 :  亮鉻色


 


      
     6803-91-81CP

      

      

      

      

      
      
       6803-91-81CP