JUSTIME 龍頭 > 6903 STORY 系列


  6903 Story Series

6903fsL

 
 

 
6903-L0-80CP
 
6903-9A-80CP
 
6903-WS-82CW
  6903-L0-80CP   6903-9A-80CP   6903-WS-82CW
  長栓  
立栓
  洗滌器+凡而開關組
  >>>更多   2,352   >>>更多
 
 
6903-90-80CP
 
6903-96-80CP
 
6903-94-81CP
  6903-90-80CP   6903-96-80CP   6903-94-81CP
  面盆龍頭   加高龍頭   沐浴/浴缸龍頭組
  7,896
9,072
12,820
 


6903-Y7-80CP
 
6903-Y7-8004
 
6903-Y7-8013
 
6903-Y7-8034
 
6903-Y7-8090
 
6903-9D-80CP
 
  6903-Y7-80CP
6903-Y7-8004
6903-Y7-8013
6903-Y7-8034   6903-Y7-8090
6903-9D-80CP  
  凡而
凡而
凡而
凡而   凡而   吧檯栓  
  2,016
2,060
2,060
2,060
2,060
4,232  6903-92-81CP

6903-91-80CP

6903-93-80CP

6903-93-81CP

6903-94-80CP

6903-W0-80CP
 
  6903-92-81CP   6903-91-80CP   6903-93-80CP   6903-93-81CP
6903-94-81CP
6903-W0-80CP  
  壁出面盆龍頭   檯面龍頭  
淋浴龍頭本體
  淋浴龍頭組
浴缸、沐浴龍頭本體

浴缸龍頭,150mm  
  11,888
9,072
8,300
11,828
9,292
8,892  6903-U0-80CP

6903-U0-81CP

6903-U1-80CP

6903-U2-80CP

6903-BD-80CP

6903-BF-80CP
 
  6903-U0-80CP   6903-U0-81CP   6903-U1-80CP   6903-U2-80CP
6903-BD-80CP
6903-BF-80CP  
  浴缸龍頭本體   浴缸龍頭組  
落地浴缸龍頭
  落地浴缸龍頭
淋浴柱

淋浴柱  
  15,960
19,488
47,040
47,840
36,432
30,096  6903-95-80CP
 
6903-97-80CP
 
6903-98-80CP
 
7903-98-80CP
 
7903-98-82CP
 
6903-WK-81CW
 
  6903-95-80CP
6903-97-80CP
6903-98-80CP
7903-98-80CP   7903-98-82CP
6903-WK-81CW  
  混合龍頭
混合龍頭
檯面龍頭
檯面龍頭   檯面龍頭+噴槍   檯面洗滌器組  
  8,400
8,468
8,468
10,668
14,012
2,656  


6903-WK-81CP
 
6903-L1-80CP
 
6903-L2-80CP
 
6903-L4-80CP
 
6903-L7-80CP
 
6903-L6-80CP

 
  6903-WK-81CP
6903-L1-80CP
6903-L2-80CP
6903-L4-80CP   6903-L7-80CP
6903-L6-80CP  
  檯面洗滌器組
壁式自由栓,單冷水
壁式自由栓,單冷水
水管龍頭   水管龍頭   水管龍頭  
  2,656
3,476
3,476
2,460
2,288
2,420  6903-L5-80CP
 
6903-VA-80CP
 
6903-VB-80CP
 
6903-W3-80CP
 
6903-WC-80CP
 
6903-XW-80CW
 
  6903-L5-80CP
7903-VA-80CP
7903-VB-80CP
6903-W3-80CP   6903-WC-80CP
6903-XW-80CP  
  水管龍頭
閥體組
閥體組
分水閥體組(2進3出)   分水閥體組(1進3出)   埋壁單把雙切閥體組  
  2,420
7,200
7,040
10,400  6903-XP-80CW

6903-Z3-81CP

7903-9H-81CP

7903-9H-82CP

6903-9K-8000

6903-9Q-81CW
 
  6903-XP-80CW   6903-Z3-81CP   7903-9H-81CP   7903-9H-82CP
6903-9K-8000
6903-9Q-81CW  
  埋壁單把單切閥體組   三把手閥體組  
雙把手閥體組,上出
 
雙把手閥體組,下出

掛架組

洗滌器(回復式)  
  10,560
12,672
8,384
8,384
132
1,920  6903-9S-80CP

6903-9S-80CW

6903-9S-81CP

6903-9S-81CW

6903-9S-82CP

6903-9S-82CW
 
  6903-9S-80CP   6903-9S-80CW   6903-9S-81CP   6903-9S-81CW
6903-9S-82CP
6903-9S-82CW  
  手花灑   手花灑  
手花灑組
  手花灑組
手持花灑含掛架、蛇管

手持花灑含掛架、蛇管  
  2,404
2,404
1,564
1,564
3,528
3,528  6903-9C-80CP
 
6903-9C-80CW
 
6903-9T-80CP
 
6903-9T-81CP
 
6903-AB-8007
 
6903-AS-8007
 
  6903-9C-80CP
6903-9C-80CW
6903-9T-80CP
6903-9T-81CP   6903-AB-8007
6903-AS-8007  
  掛勾
掛勾
升降桿
昇降桿組+手持花灑   頂噴花灑(TYPE-0)   頂噴花灑(TYPE-0)  
  1,124
1,124
4,592
6,996
5,376
5,376


6903-AC-8007
 

 

 

 

 

 
  6903-AC-8007

 
  頂噴花灑(TYPE-0)

 
  2,856