JUSTIME 龍頭 > 6904 Dragon系列


  6874 龍頭系列

6904fsL

 
 

 
6904-90-80CP
 
6904-93-81CP
 
6904-94-81CP
  6904-90-80CP   6904-93-81CP   6904-94-81CP
  檯面龍頭  
淋浴龍頭組
  沐浴/浴缸龍頭組
  19,184   16,280   27,568
 
 
6904-X2-80CP
 
6904-W0-80CP
 
6904-96-80CP
  6904-X2-80CP   6904-W0-80CP   6904-96-80CP
  壁出盆用龍頭   浴缸龍頭   混合自由龍頭
  12,320
27,568
23,520
 6904-90-81CP

7904-90-81CP

7904-90-81CP

7904-90-80CP

6904-94-80CP

6904-96-82CP
 
  6904-90-81CP   7904-90-80CP   7904-90-81CP   6904-U0-80CP
6904-94-80CP
6904-96-82CP  
  檯面式龍頭(拉桿)   出水口,可切換  
檯面式龍頭(拉桿)
  浴缸龍頭,檯面式
浴缸、淋浴龍頭本體

混合自由龍頭+洗滌器  
  19,604
19,184
19,604
26,700
25,484
26,176  6904-91-80CP

6904-98-80CP

6904-M0-80CP

6904-M1-80CP

6904-M2-80CP

7904-M0-80CP
 
  6904-91-80CP   6904-98-80CP   6904-M0-80CP   6904-M1-80CP
6904-M2-80CP
7904-M0-80CP  
  檯面龍頭   檯面自由龍頭  
浴缸龍頭組
  浴缸龍頭+切換器
浴缸龍頭五件式

浴缸龍頭組  
  14,112
19,824
19,464
26,208
31,080
22,400  6904-XM-80CP

6904-XW-80CP

6904-XF-80CP

6904-XV-80CP

6904-XS-80CP

6904-X3-80CP
 
  6904-XM-80CP   6904-XW-80CP   6904-XF-80CP   6904-XV-80CP
6904-XS-80CP
6904-X3-80CP  
  埋壁單切閥體組   埋壁雙切閥體組  
開關組,下出水
  開關組,上出水
埋壁淋浴開關閥體組

壁式淋浴掛架龍頭組  
  9,760
10,400
5,160
5,160
6,640
8,000  6904-X3-86CP

6904-XG-80CP

6904-BW-82CP

6904-AS-80CP

6904-AB-80CP

6904-AC-80CP
 
  6904-X3-86CP   6904-XG-80CP   6904-BW-82CP   6904-AS-80CP
6904-AB-80CP
6904-AC-80CP  
  壁式淋浴掛架龍頭組   開關閥+3路分水閥  
淋浴柱龍頭、預埋式
  頂噴花灑組
頂噴花灑組

頂噴花灑盤  
 

13,600
38,088
5,040
5,040
2,400  6904-9C-80CP

6904-9S-82CP

0904-9S-79CP

6919-DC-80CP

6909-9C-80CP

6904-93-80CP
 
  6904-9C-80CP   6904-9S-82CP   0904-9S-79CP   6919-DC-80CP
6909-9C-80CP
6904-93-81CP  
  掛架   手持花灑組+掛架  
手持花灑
  花灑掛架(給水接頭)
花灑掛架
淋浴龍頭組  
  1,764
3,260
1,008
1,392
616
14,784  
6904-96-80PK

6904-90-80PK
 
  6909-96-80PK   6904-90-80PK  


 
  混合自由龍頭   檯面龍頭  


 
  30,576
26,128