6302-W1-80CP
6302-W1-80CP_DIM
6302-W1-80CP
6302-W1-80CP
Strainer
廚房水槽雙層瀝水籃


材質:  銅

顏色: 1,748

Download
6302-W1-80CP Overview
6302-W1-80CP Specification
 


  • 銅材質產品達到JIS 3771標準。
  • 優質金屬結構,經久耐用。
  • 抗腐蝕之表面處理,易於清潔與保養。
  • 表面處理表面達到ASTM-SC2標準。6302-W1-80AB

6302-W1-80BB

6302-W1-80MA

6302-W1-80PK

6302-W1-80SK

6703-26-80CP
 
  6302-W1-80AB
6302-W1-80BB   6302-W1-80MA   6302-W1-80PK
6302-W1-80SK
6703-26-80CP
 
  大水塞
大水塞   大水塞   大水塞
大水塞
檯面式擠皂器組  
 

1,312