開關閥體組 >> 6765-XN-80P1
6765-XN-80P1
 
6765-XN-80P1_DIM
6765-XN-80P1
6765-XN-80P1
Concealed Valve W/O Inlet Stop Version(Slimmed-Down Valve)
淋浴埋壁混合開關閥組

材質:  銅

顏色 :  亮鉻色,黑尾把手
5,520

Download
6765-XN-80P1 Dimension mm

6765-XN-80P1 Installation

6765-XN-80P1 SketchUp

 


  • 美國ASTM的SC2電鍍標準
  • G1/2進水端內牙。
  • 把手向上開啟及調整水量,最大上昂角度25°。把手左右旋轉各45°,可以調節冷熱水混合比例。
  • 已完成牆為基準面安裝預埋件深度位置,在2"(6cm)~3"(7.6cm)之間。

 
 
6765-XN-80P1
6765-9W-81CP A. 6765-XN-80P1
淋浴埋壁混合開關閥組
5,520
 
 B. 6765-9W-81CP
出水口(含連接管)
3,440

 
     組合一 8,960
 

 
 
6765-XN-80P1
6765-9V-81CP
6808-9S-81CP
6757-9C-80CP

 A. 6765-XN-80P1
淋浴埋壁混合開關閥組
5,520
 
 B. 6765-9V-81CP
出水口(含連接管)+切換器
3,840

 
 C. 6808-9S-81CP
五段式圓型手持花灑+150CM蛇管
 1,688
 
 D. 6757-9C-80CP
掛架
1,180

 
    組合二
 12,228  

 
 
6765-XN-80P1
6768-AB-80CP A. 6765-XN-80P1
淋浴埋壁混合開關閥組
5,520
 
 B. 6768-AB-80CP
頂噴花灑組
4,436
 
     組合三 9,956
 

 
 
6765-XN-80P1
6768-AS-80CP A. 6765-XN-80P1
淋浴埋壁混合開關閥組
5,520
 
 B. 6768-AS-80CP
頂噴花灑8"
4,436
 
     組合四 9,956
 


 
6765-XN-80P1
6765-DC-80CP
6808-9S-81CP


 A. 6765-XN-80P1
淋浴埋壁混合開關閥組
5,520
 
 B. 6765-DC-80CP
花灑掛架+給水接頭
1,320
 
 C. 6808-9S-81CP
五段式圓型手持花灑+150CM蛇管
 1,688
 
    組合五
 8,528  


 
6765-XN-80P1
6759-AD-80CP
6808-9S-81CP
6757-9C-80CP

 A. 6765-XN-80P1
淋浴埋壁混合開關閥組
5,520
 
 B. 6759-AD-80CP
給水接頭
988
 
 C. 6808-9S-81CP
五段式圓型手持花灑+150CM蛇管
 1,688
 
 D. 6757-9C-80CP
掛架
1,180

 
    組合六
 9,376