6803-70-80CP
 
6803-70-80CP_DIM
 
6803-70-80CP
6803-70-80CP
Shelf (600mm)
平台組

材質:  銅

顏色 :  鉻 2,208

Download
6803-70-80CP Dimension mm

6803-70-80CP Installation

6803-70-80CP SketchUp

 


  1. 掛件底座採平行多層次的線條設計組合,呈現復古風情。
  2. 強化玻璃平台,尺寸 600*110*6mm。
  3. 銅材質產品電鍍鉻層,符合ASTM-SC2標準。