6804-87-80SS
 
6804-87-80SS_DIM
 
6804-87-80SS
6804-87-80SS
Shower Set
肥皂籃組

材質:  銅、玻璃

顏色 :  鎳-刷線-啞光臘 1,392

Download
6804-87-80SS Dimension mm

6804-87-80SS Installation

6804-87-80SS SketchUp

 


  1. 掛件底座以渾厚、圓滾的錐體延伸為主設計。
  2. 銅材質產品表面刷線,不易在表面留下指紋。
  3. 可放置肥皂或其他浴室用品。7810-87-80S1


 
  7806-87-80S1  
                 
  掛壁/立式馬桶刷組  
                 
  2,104