6807-17-81CP
 
6807-17-81CP_DIM
6807-17-81CP
6807-17-81CP
Towel Ladder(Slanted The Wall)
多層毛巾架-斜邊式


材質:  銅

顏色 :  鉻 9,780

Download
6807-17-81CP Dimension mm

6807-17-81CP Installation

6807-17-81CP SketchUp

 


  1. 產品電鍍鉻層,符合ASTM-SC2標準。
  2. 簡約的設計,可搭配在多種浴室空間。
  3. 多層斜邊設計,增加使用空間。
  4. 毛巾桿尺寸 : 600 mm。
  5. 荷重: 30 ㎏f。