玻璃五金 > 6807-D1-80CP
6807-D1-80CP
6807-D1-80CP_DIM
6807-D1-80CP
6807-D1-80CP
Glass Door Handle (500mm)
單邊門把

材質:  銅

顏色 :  鉻 2,604

Download
6807-D1-80CP Dimension mm

6807-D1-80CP Installation

6807-D1-80CP SketchUp

 


  1. 銅材質鍍鉻,符合美國ASTM的SC2電鍍標準。
  2. 配合公共設施及家庭環境中的玻璃隔間而設計的門把,讓使用時更加穩固。