Freestanding  ‎ >  6807-L2-81PK
6807-L2-81PK
6807-L2-81CP_DIM
6807-L2-81PK
6807-L2-81PK
Freestanding Toilet Stand With Lid For Toilet Paper Holder
立式馬桶刷+有蓋衛生紙架組
材質:  銅

顏色 :  亮金色-PVD

Download
6807-L2-81CP Dimension mm

6807-L2-81CP Installation

6807-L2-81CP SketchUp

 


  1. 支架材質 : 銅亮金色-PVD
  2. 附有蓋衛生紙架及馬桶刷組。
  3. 底座秤塊重:2200g
  4. 底作裝飾蓋材質:白鐵亮金色-PVD
  5. 馬桶刷杯 : 白鐵材質。6807-L2-81CP

6807-L1-80CP
 
  6807-L2-81CP   6807-L1-80CP  


 
  立式馬桶刷紙架組   立式毛巾架  


 
  7,956

7,024