JUSTIME 龍頭系列 > 戶外龍頭 > 6875-L6-80CP

6875-L6-80CP
6875-L6-80CP_DIM
6875-L6-80CP
6875-L6-80CP
Hose Bib (G1/2)
YES 洗衣機/花園龍頭

材質:  銅

顏色 : 亮鉻色 1,280

Download
6875-L6-80CP Dimension mm

6875-L6-80CP Installation

6875-L6-80CP SketchUp

 


  1. 本體為銅鍛造材質符合JIS 3771標準。
  2. 把手開關旋轉範圍:90°。
  3. 牙管規格為G 1/2。
  4. 因場合需求透過不同的轉接頭可用於陽台花園、洗車或外接沖洗器清潔馬桶、地板等。


6771-WS-81CP

6875-QG-80CR

6875-QD-80CR

6875-LG-80CR

6875-LP-80CR

6765-L3-80CP
 
  6771-WS-81CP   6875-QG-80CR   6875-QD-80CR   6875-LG-80CR   6875-LP-80CR   6765-L3-80CP  
  沖洗器組
  轉接頭(銅)   轉接頭(銅)   G 3/4 歐規轉接頭   3/4NHR美規轉接頭   一切二長栓  
  2,640
150*

140*
80
80
650**