6875-QD-80CR
6875-QD-80CR_DIM
6875-QD-80CR
6875-QD-80CR
Quick-Action Coupling For Washing Machine (Brass)
轉接頭(銅),洗衣機快接用

材質: 銅
顏色: 280

Download
6875-QD-8000 尺寸圖
 1. 本體為銅條加工,材質符合JIS 3604標準。
 2. 產品電鍍鋯,符合ASTM-SC2標準。


  6875-QG-80CR

  6875-LH-80CR

  6875-LG-80CR

  6875-LP-80CR

  6875-QG-8029

  6875-QD-8000
   
    6875-QG-80CR   6875-LH-80CR   6875-LG-80CR   6875-LP-80CR   6875-QG-8029   6875-QD-8000  
    轉接頭(銅)   轉接頭(銅)   轉接頭(銅)   轉接頭(銅)   轉接頭   轉接頭  
    300

  240
  80
  80
  32

  32