6875-YC-80CP
 
6875-YC-80CP_DIM
 
6875-YC-80CP
6875-YC-80CP
Angel Valve With Holder
三角凡而+掛鉤組
材質:  銅

顏色 :  亮鉻色 2,080

Download
6875-YC-80CP Dimension mm

6875-YC-80CP Installation

6875-YC-80CP SketchUp

 


  1. 銅材質產品抗腐蝕表面處理,易於清潔與保養。
  2. 本體為銅鍛造材質符合JIS 3771標準。
  3. 牙管規格為G 1/2。
  4. 將出水開關與掛座結合,可以直接將花灑或洗滌器放在上面。6771-WS-85CP.jpg


 
  6771-WS-85CP

 
  沖洗器


 
  2,640