JUSTIME 龍頭系列‎ > ‎6926 Chapter 系列‎ > ‎
6926-U9-80MA
6926-U9-80CP_DIM
6926-U9-80MA
6926-U9-80MA
Floor-Mounted Basin Faucet
立地式盆用龍頭
材質:  銅

顏色 :  啞光黑 61,776

Download
6926-U9-80CP Dimension mm

6926-U9-80CP Installation

6926-U9-80CP SketchUp

 


 1. 銅材質,表面烤漆處理。
 2. 抗腐蝕之表面處理,易於清潔與保養。
 3. 可旋轉使用的出水口。        6926-U9-80CP

        6510-U9-8000
         
          6926-U9-80CP   6510-U9-8000  


         
          立地盆用龍頭   立地式面盆  


         
          47,520   37,500