JUSTIME 龍頭‎ > ‎  面盆龍頭  >  7777-X2-80MA

7777-X2-80MA
7777-X2-80CP_DIM
7777-X2-80MA
7777-X2-80MA
Single-Handle Wall-Mounted Basin Mixer
Lucky 7 埋壁式盆用龍頭,短版出水口

材質:  銅

顏色 :  啞光黑 16,120

Download
7777-X2-80MA 安裝說明
 


  1. 銅材質產品,表面烤漆處理,易於清潔與保養。
  2. 把手為銅鍛造材質符合JIS 3771標準。
  3. 閥體可安裝於水泥牆房屋及木造房屋。
  4. 可調式出水管,可因應不同的面盆距離。


F6777

6777-X2-80MA

6777-92-81MA

6771-X2-80CP
 
     6777 Lucky 7 系列
  6777-X2-80MA   6777-92-81MA   6771-X2-80CP  
 
 
 
  面盆龍頭   盆用龍頭   盆用龍頭  
 
 
 

16,848
19,408
9,504