PD‎ > ‎擠皂器組‎ > ‎

6810-25-80CP

   
6810-25-80CP
 
 
6810-25-80CP_DIM

Download

6810-25-80CP Dimension mm

6810-25-80CP Installation

6810-25-80CP SketchUp

 


6810-25-80CP
擠皂罐組

厚實圓底背板不經任何色彩修飾,強調極簡時尚風情。
顏色 :
 亮鉻色  
 

  1. 產品電鍍鉻層,符合ASTM-SC2標準
  2. 簡約的設計,可搭配在多種浴室空間。
  3. 噴砂玻璃擠皂罐
  4. 擠皂罐內容量:140ml
  5. 荷重: 10 ㎏f